Новите технологии значително разширяват възможните видове избор.