Алуминиева система за врати и прозорци с прекъснат термомост.


Монтажна ширина на касата – 77 мм
Монтажна ширина на крилото – 85 мм
Камерна полиамидна пластина – Technoform Bautec – 39 мм
Различни варианти за остъкляване със стъклопакет( от 24 мм до 60 мм )


Голямо разнообразие от профили като размери, форми, големини, дизайн и отваряемост.
Възможност за използване на обков за евроканал и PVC прозорци.
До пет сглобки на всеки ъгъл за по – голяма здравина на рамките.
2 уплътнителя EPDM- вътрешен и централен
Допълнителна изолация в полиамидната сърцевина


Технически характеристики

*Представените коефициенти са получени при Ug = 0.6 W/m2k с 44 мм стъклопакет.

Коефициент на топлопреминаване                                                          Uw = 0.9 W/m2K
Въздухонепроницаемост                                                                         EN 12207 Class 4
Водонепропускливост                                                                            EN 12208 Class A9
Устойчивост на вятър                                                                            EN 12210 Class C5