Мегапласт груп инженеринг представя най-новия си продукт – проектиране и изграждане на сглобяеми къщи и метални конструкции.

ПРОЕКТИРАНЕ

Предпроектни проучвания, включващи:
– Анализ на имота
– Проучване възможностите на терена и допустимите застроителни показатели на зоната, в която се намира. Изискваме виза за проектиране от съответните администрации, защото този документ дава пълна ясното за възможностите на застрояване.
– Градоустройствени процедури
– Изработване на градоустройствени проекти, необходими за изясняване статута и показателите на имота преди да се започне комплексното инвестиционно проектиране на конкретната среда.
– Зониране
– Обобщено функционално зониране и обемно-пространствено решение.

Идеен проект, включващ:
– Въпросник към клиента
– Практиката ни е показала, че най-добрия вариант да създадем индивидуален проект е да направим едно своеобразно интервю с конкретния клиент, за да разберем личните им потребности и начина им
– на живот.
– Функционални схеми
– Подбор и зониране на помещенията съобразно функционалните норми и ергономичните параметри и индивидуалните нужди на клиента.
– Триизмерни визуализации
– След подбор на конкретна функционална схема и подаване на референции от Вас за предпочитана визия, се пристъпва към изготвяне на фотореалистични изображения.

Технически проект, съдържащ:
– Проектна документация
– Изготвяне на комплексна документация по всички части на Инвестиционното планиране.
– Детайли и материали
– Изготвяне на детайли за изпълнението базирани на избрани конкретни материали и строителни системи.
– Управление на строителството

ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждането на сглобяеми къщи е иновативен и ефективен начин за бързосъздаване на жилищно пространство, което предлага много предимства пред традиционните методи на строителство.                        

Ето някои ключови етапи и характеристики на процеса на изграждане на сглобяеми къщи:

1. Планиране и проектиране: Първият и най-важен етап в изграждането на сглобяеми къщи е планирането и проектирането на сградата. Тук се определят размерите, дизайнът, разпределението на стаите и всички основни характеристики на къщата.

2. Избор на модел и конструкция: След като са определени изискванията и желанията на клиента, се избира подходящ модел и конструкция за сглобяемата къща. Моделите могат да варират от компактни бунгала до двуетажни сгради с различни архитектурни стилове.

3. Производство на компоненти: След одобрение на проекта, компонентите на сглобяемата къща се произвеждат в заводски условия. Това включва изработка на стоманенa конструкции, както и предварително изработени елементи като стени, прозорци, врати и покриви.

4. Транспорт и монтаж: След като компонентите са произведени, те се транспортират до местоположението на строителството, където се извършва монтажът на къщата. Този процес е бърз и ефективен, тъй като компонентите вече са предварително подготвени и могат да бъдат лесно сглобени на място.

5. Довършителни работи: След сглобяването на основната конструкция, се извършват довършителни работи като монтаж на електрически и водопроводни инсталации, подови настилки, облицовка на стени и вътрешно и външно боядисване.

6. Приключване и предаване: Накрая, къщата се приключва, проверява се за качество и готовност за обитаване. След като всички изисквания са изпълнени, сглобяемата къща се предава на клиента.
Изграждането на сглобяеми къщи представлява бърз, ефективен и иновативен процес, който осигурява качествено и функционално жилищно пространство за клиентите.