Мегапласт груп представя най-новия си продукт – проектиране и изграждане на префаб сгради.